วันที่  30 – 31 ธ.ค. 2561  ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และเทพื้นอาคารเรียนใหม่  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเยาวชน  ชาวบ้านโพธิ์น้อย