การทดสอบทักษะวิชาการกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาครั้งที่  22  ปีการศึกษา  2561  จัดขึ้น  ในระหว่างวันที่  18 – 19 มกราคม  2562  ณ โรงเรียนวัดบ้านโป่ง “สามัคคีคุณูปถัมภ์”  อำเภอบ้านโป่ง  จังหวัดราชบุรี